top of page

ÅSKOLLVEGEN - REGULERING

Frem mot sommeren har vi jobbet mye med en større reguleringsplan for Åskollvegen. Planområdet ligger i Gjøvik by, og grenser opp mot Øverby. Planen legger til rette for etablering av ca 100 boliger i form av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det er planlagt fremtidsrettede og gode løsninger for lekeplasser og stisystem for tilgang ut i bymarka. Planen ligger nå ute til offentlig ettersyn, og kan sees på Gjøvik kommunes hjemmesider i disse dager. Les mer herComments


bottom of page