top of page

ELGSTUA, ELVERUM - MINDRE REGULERINGSENDRING

ANKR rådgivning bistår Elgstua Bygg AS med en mindre reguleringsendring av planen Detaljregulering for Elgstua i Elverum kommune. Planområdet er på ca 11 daa, og planen legger til rette for etablering av et tilbygg til dagens hotell. Planen er oppdatert og tilpasset endringene som har skjedd i nærmiljøet siden første plan ble utarbeidet.

ANKR rådgivning har utarbeidet planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse i samarbeid med arkitekt Studio NSW, som har utarbeidet tegninger og skisser.


Comments


bottom of page