top of page

TJENESTER

ANKR rådgivning er et selskap med et bredt tilbud av tjenester.

Vi bistår i ulike deler av prosessen med utvikling av eiendom og løsninger for bedrifter.

Vi bistår oppdragsgiver med innspill til kommuneplanprosesser, utarbeidelse av mulighetsstudier og reguleringsplaner, samt prosjektadministrasjon av byggeprosjekter.

MULIGHETSSTUDIER

 

Arbeidet går ofte ut på å lete frem alternative tomter for lokalisering av en aktivitet, eller vurdering av en konkret tomts egnethet for bruk. I innledende fase gjør vi en overordnet vurdering av muligheter og potensielle utfordringer.

 

Ved et ønske om å gå videre med utviklingen av den konkrete tomten eller for vurdering av ulik lokalisering, setter vi sammen et team som gjør grundigere vurderinger. Dette gjøres enten som et forprosjekt før regulering, eller som en del av reguleringsarbeidet.

REGULERING

 

Vi bistår med utarbeidelse av reguleringsplaner, og har lang og god erfaring med dette – både områdereguleringer og detaljreguleringsplaner.

 

Vi administrerer anskaffelse av nødvendige spesialfag og grunnlagsrapporter for den enkelte regulering, samt utarbeider konsekvensutredninger. Vi gjennomfører prosesser etter Plan- og bygningsloven, og utarbeider forslag til reguleringsplan som sendes kommunen.

TRANSFORMASJON

 

I eiendomsprosjekter kan det oppstå problemstillinger knyttet til deling, endring og tilpassing av eiendomsgrenser, samt fordeling av verdier mellom grunneiere.

 

Vi kan bistå i slike prosesser med å finne hensiktsmessig løsninger for å få en eiendomsstruktur som er tilpasset planen og det fremtidige utbyggingsprosjektet. Jordskifte er blant annet et verktøy, hvor vi kan bistå grunneier med å utforme et krav for jordskifteretten.

Ved å velge riktig fremgangsmåte, kan det skape gunstige løsninger for deg som kunde.

PROSJEKTADMIN.

 

Vi utfører prosjektadministrasjon og oppdragsledelse gjennom styring av prosjekteringsfasen på vegne av byggherren. Vi administrerer prosessen, og knytter til oss nødvendig kompetanse for prosjektering av utomhusanlegg. Ta kontakt, så avklarer vi behovet for bistand.

ARKITEKTUR

 

Vi tilbyr arkitekt-tjenester innen bolig og næring.

Kontoret har inne søknad om Sentral Godkjenning for rollene Ansvarlig Søker og Prosjekterende Arkitektur hos DIBK.

Ankr har gjennom sine ansatte bredde, tyngde og solid erfaring med gjennomføring av små og store byggesprosjekter på Østlandet.

EIENDOM

Vi har kompetanse og erfaring innen erverv av eiendom og verdivurdering av tomter.

Ankr kan være din partner for å realisere en eiendoms fulle potensial.

bottom of page