top of page

VESTAD, ELVERUM - REGULERING

ANKR rådgivning bistår Vestad Eiendomsutvikling AS og Elverum kommune med utarbeiding av Områderegulering for Vestad skole med tilliggende boligområder. Planen er på ca 110 daa. Den legger til rette for utvikling av en ny bydel på Elverum, med boliger, sentrumsfunksjoner, forretning, omsorgsboliger, samt utvidelse av Vestad skole. Planen legger opp til et grep med ny gatestruktur og utbygging av nevnte formål.


Comments


bottom of page