top of page

OM OSS

ANKR rådgivning er et lokalt forankret selskap i Innlandet i Norge.
Vi leverer tjenester innen arealplanlegging, regulering, eiendomsutvikling og prosjektstyring.
 
Våre kunder er bedrifter, kommuner, entreprenører og større grunneiere som ønsker å utvikle ulike prosjekter innenfor eiendom.
Vår visjon er å utvikle gode prosjekter til det beste for kunden, samfunnet og miljøet.
Vårt mål er å være en naturlig samarbeidspartner for aktører som ønsker å utvikle eiendom i Norge.
 
Vi løser oppgavene best når vi kan komme tidlig inn i prosjektene og bistå oppdragsgiver i å sette sammen et tverrfaglig team skreddersydd for det aktuelle prosjektet.

Vi gleder oss til et fremtidig samarbeid!
nkr.png
Nils Kristian Raddum
Arealplanlegger /
Daglig leder

Nils Kristian er utdannet arealplanlegger fra UMB i 2007, og har 13 års erfaring som arealplanlegger og reguleringsarkitekt, med hovedfokus på byutvikling. Han har planlagt flere større og mindre utbyggingsprosjekter – både som rådgiver, og tidligere som prosjektleder hos Statens vegvesen.

 

Gjennom sitt arbeid med by- og tettstedsutvikling har han god erfaring med å planlegge for menneskene i bybildet, og deres opplevelse av nærmiljøet. De seneste årene har han vært prosjektleder og ansvarlig for utførelsen av arbeidet med flere store områdereguleringsplaner. Som eksempel kan nevnes Farverikvartalet og Mustad-Kallerud i Gjøvik, samt Områderegulering for Vestad i Elverum kommune. Utover dette har han gjennomført flere mindre detaljreguleringsplaner.

 

Hovedtrekkene ved de store planene er en totalvurdering av områder i forhold til marked, arealbruk/bystruktur, utnyttingsgrad, vegsystemer, trafikkforhold, bygningsvern, støy og flom for å nevne noen elementer i planene.

 

Nils Kristian har god kjennskap til offentlige prosesser, og de ulike krav som ofte stilles i formelle planprosesser.

foto_am.png
Anne Mari Skogstad
Arealplanlegger

Anne Mari har 10 års erfaring fra eiendomsbransjen og er utdannet eiendomsmegler fra HiT. Hun har jobbet som eiendomsmegler hovedsakelig i Gjøvik og Innlandet.

 

Anne Mari kjenner bolig- og fritidsmarkedet, og har ang erfaring med nyboligprosjekter. Her har hun vært involvert fra tidligfase og planlegging til salg og overlevering.

 

I 2016 startet Anne Mari med master i eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU Videre, og vil levere inn masteroppgave i løpet av 2021.

 

Høsten 2020 ble Anne Mari en del av ANKR rådgivning og jobber primært med utarbeidelse av plandokumenter og plankart.

Arne Steen Vesterlid
Sivilarkitekt
arne.jpg

Arne har over 25 års fartstid som arkitekt og har erfaring fra de fleste typer arkitektfaglige oppgaver. Erfaringen spenner fra fritidsboliger og interiørdesign, til detaljprosjektering av store, komplekse bygg. Eksempler på dette er boligplattformer i Nordsjøen, næringsbygg i Oslo sentrum og terminalbygget på Gardermoen hovedflyplass.

Arne er født og oppvokst på Hamar, men har jobbet i Osloregionen i det meste av sitt yrkesaktive liv. I 2015 flyttet han til Fall i Søndre Land.

 

Siden 2015 har han jobbet som byggesaksbehandler i Gjøvik kommune og som arkitekt i SBG Byggprosjekt på Dokka. Han er nå ansatt ved ANKR rådgivning, med hovedansvar for arkitektdelen av foretakets virksomhet.

Arne har tidligere erfaring fra arbeid med private reguleringsforslag, og tar slik aktivt del også i planfaglige oppgaver ved kontoret. ANKR rådgivning kan dermed tilby en integrert planprosess der planfag og arkitektfaglig konseptutvikling, foregår parallelt. Dette gjør vi i nært samarbeid med våre oppdragsgivere og lokale myndigheter.

foto_LW.png
Lars Wettestad
Arkitekt MNAL

Lars har jobbet som arkitekt siden 2010 og er utdannet ved arkitektskolen i Århus.

Lars har jobbet med bygg og anlegg i Drammen og omegn. Hovedfokus i alle prosjekter har vært å skape en visuell og praktisk helhet mellom bygg, omgivelser og brukere.

bottom of page