SELSKAPET

ANKR rådgivning er et lokalt forankret selskap i Innlandet i Norge. Vi leverer rådgivende tjenester innen arealplanlegging, regulering, eiendomsutvikling og prosjektstyring.

 

Våre kunder er bedrifter, kommuner, entreprenører og større grunneiere som ønsker å utvikle ulike prosjekter innenfor eiendom.

Vår visjon er å utvikle gode prosjekter til det beste for kunden, samfunnet og miljøet.

Vårt mål er å være en naturlig samarbeidspartner for aktører som ønsker å utvikle eiendom i Norge.

 

Vi løser oppgavene best når vi kan komme tidlig inn i prosjektene og bistå oppdragsgiver i å sette sammen et tverrfaglig team skreddersydd for det aktuelle prosjektet.


Vi gleder oss til et fremtidig samarbeid!

Nils Kristian Raddum
Arealplanlegger /
Daglig leder
Arne Steen Vesterlid
Sivilarkitekt

Nils Kristian er utdannet arealplanlegger fra UMB i 2007, og har ti års erfaring som arealplanlegger og reguleringsarkitekt, med hovedfokus på byutvikling. Han har planlagt flere større og mindre utbyggingsprosjekter – både som rådgiver, og tidligere som prosjektleder hos Statens vegvesen.

 

Gjennom sitt arbeid med by- og tettstedsutvikling har han god erfaring med å planlegge for menneskene i bybildet, og deres opplevelse av nærmiljøet. De seneste årene har han vært prosjektleder og ansvarlig for utførelsen av arbeidet med flere store områdereguleringsplaner. Som eksempel kan nevnes Farverikvartalet og Mustad-Kallerud i Gjøvik, samt Områderegulering for Vestad i Elverum kommune. Utover dette har han gjennomført flere mindre detaljreguleringsplaner.

 

Hovedtrekkene ved de store planene er en totalvurdering av områder i forhold til marked, arealbruk/bystruktur, utnyttingsgrad, vegsystemer, trafikkforhold, bygningsvern, støy og flom for å nevne noen elementer i planene.

 

Nils Kristian har god kjennskap til offentlige prosesser, og de ulike krav som ofte stilles i formelle planprosesser.

.

© 2018 by ANKR rådgivning.