top of page

TJENESTER

ANKR rådgivning er et lite selskap med et bredt tilbud av tjenester. Vi bistår i ulike deler av prosessen med utvikling av eiendom, og løsninger for bedrifter. Vi bistår oppdragsgiver med innspill til kommuneplanprosesser, utarbeidelse av mulighetsstudier og reguleringsplaner, samt prosjektadministrasjon av byggeprosjekter for utomhusanlegg.

bottom of page