top of page

REGULERING

  • 1 time
  • Gratis konsultasjon
  • Storgata 10

Tjenestebeskrivelse

Vi bistår med utarbeidelse av reguleringsplaner, og har lang og god erfaring med dette. Vi utarbeider både områdereguleringer og detaljreguleringsplaner. Vi administrerer anskaffelse av nødvendige spesialfag og grunnlagsrapporter for den enkelte regulering, samt utarbeider konsekvensutredninger. Vi gjennomfører prosesser etter Plan- og bygningsloven, og utarbeider forslag til reguleringsplan som sendes kommunen.


Kontaktinformasjon

  • Storgata 10, Gjøvik, 2815

    + +47 61 42 00 22

    post@ankr.no


bottom of page