top of page

MULIGHETSSTUDIER

  • 1
  • Gratis konsultasjon
  • Storgata 10

Tjenestebeskrivelse

Arbeidet går ofte ut på å lete frem alternative tomter for lokalisering av en aktivitet, eller vurdering av en konkret tomts egnethet for bruk. I innledende fase gjør vi en overordnet vurdering av muligheter og potensielle utfordringer. Ved et ønske om å gå videre med utviklingen av den konkrete tomten eller for vurdering av ulik lokalisering, setter vi sammen et team som gjør grundigere vurderinger. Dette gjøres enten som et forprosjekt før regulering, eller som en del av reguleringsarbeidet.


Kontaktinformasjon

  • Storgata 10, Gjøvik, 2815

    + +47 61 42 00 22

    post@ankr.no


bottom of page