AREALPLANLEGGING, REGULERING OG PROSJEKTADMINISTRASJON - DE GODE LØSNINGENE FOR

KUNDEN, SAMFUNNET OG MILJØET

TJENESTER

 

ANKR rådgivning er et lite selskap med et bredt tilbud av tjenester.

Vi kan bistå med: innspill til kommuneplaner, mulighetsstudier,  reguleringsplaner, prosjektadministrasjon, eiendomstra-nsformasjon og grunn- og rettighetserverv 

PROSJEKTER

 

Prosjektporteføljen er bred og spenner seg fra arbeid med områder for massedeponier, mindre utbyggingsplaner, til store byutviklingsprosjekter.

Ved å klikke på linken under kan du se et utdrag av de oppdragene vi har.

 

KUNDER

ANKR rådgivning har fått mulighet til å jobbe for flere gode kunder. Vi setter stor pris på den tillitten vi blir vist ved at stadig flere av kundene kommer tilbake for bistand med nye prosjekter. Ved å klikke på linken under finner du et utdrag av kundene.

 

OM OSS

ANKR rådgivning er et lokalt forankret selskap i Innlandet i Norge. Vi leverer rådgivende tjenester innen arealplanlegging, regulering, eiendomsutvikling og prosjektstyring.

Våre kunder er bedrifter, kommuner, entreprenører og større grunneiere som ønsker å utvikle prosjekter innenfor eiendom.

Vår visjon er å utvikle gode prosjekter til det beste for kunden, samfunnet og miljøet.

Vårt mål er å være en naturlig samarbeidspartner for aktører som ønsker å utvikle eiendom i Norge.

Vi løser oppgavene best når vi kan komme tidlig inn i prosjektene og bistå oppdragsgiver i å sette sammen et tverrfaglig team skreddersydd for det aktuelle prosjektet.

Vi gleder oss til et fremtidig samarbeid!

NYHETER

KONTAKT OSS

Storgata 10 

2815 GJØVIK

post@ankr.no

Tel: +47 61 42 00 22

 

© 2018 by ANKR rådgivning.