top of page

SWOT-analyse - Plassering av nytt kulturhus i Gjøvik

ANKR rådgivning hadde i 2018 oppdrag sammen med JAF arkitektkontor om utarbeidelse av en SWOT-analyse for lokalisering av nytt kulturhus i Gjøvik. Arbeidet ble utført i samarbeid med flere andre arkitekt- og rådgiverkontorer. Selskapet hadde ansvar for prosessledelsen og kvalitetssikringen av arbeidet før overlevering til Gjøvik kommune.

Arbeidene tok for seg tre ulike tomter, der to av disse ligger på Huntonstranda, og den siste ligger i nedre del av dagens bysentrum. Arbeidene ble gjennomført som et forberedende arbeid før to dager med workshop, og med etterfølgende produksjon av rapport. Workshopen tok for seg hver av tomtene, og gruppen analyserte de opp mot Strengths - Weaknesses - Opportunities and Treats.

Etter det faglige analysearbeidet, endte gruppen opp med å anbefale lokalisering i dagens sentrum, dersom kulturhuset skal bygges de nærmeste årene.


bottom of page