top of page

Huntonstranda - åpen arkitektkonkurranse

ANKR rådgivning deltok i åpen konkurranse om utvikling av ny bydel på Huntonstranda i 2018. Hovedgrepet var å videreføre og gjenskape noe av den kjente strukturen i byen i dag. Grepet tok utgangspunkt i en kvartalsstruktur på 100 x 100 alen (60 x 60 meter), med en diagonal gangakse gjennom systemet og mot bysentrum. Diagonalen bryter opp kvartalsstrukturen og skaper halvåpne carreer, som legger til rette for private, semiprivate og offentlige møteplasser. Bebyggelsen ligger på kjente høyder mellom 3-5 etasjer, men reiser seg som høyhus mot nord og nærmest sentrum. Grepet tar utgangspunkt i dagens infrastruktur, og endrer denne minst mulig. Det er lagt til rette for et torg under Riksveg 4 og Gjøvikbanen - som binder bydelen sammen med dagens sentrum.

Forslaget fikk hedrende omtale ved juryeringen.Comments


bottom of page